Hissar 

Örebro Hiss AB är familjeföretaget med stort engagemang, yrkesstolthet och personlig service!

Service och reparation  

Vi erbjuder service och reparationer på alla hisstyper och fabrikat, vi är speciellt bra på att sköta lite äldre anläggningar!

För hissar, som för andra tekniska anläggningar, är service och förebyggande underhåll av stor betydelse för driftsäkerhet och funktion.

Bra och kontinuerlig service och underhåll kan förlänga hissens liv med många år!

Vi anpassar våra serviceavtal efter hissens status, driftintensitet, tillverkarens föreskrifter samt era önskemål och krav, för en driftsäker och trygg anläggning.

Vi har jourtjänst dygnet runt, årets alla dagar!

Kontakta oss gärna med era frågor eller om ni önskar förslag och offert på serviceavtal.

Modernisering 

Vi har lång erfarenhet av att modernisera hissar av alla olika typer och fabrikat.

Vi erbjuder specialanpassade lösningar utifrån varje anläggnings behov.

En modernisering utförd av oss blir för er modern, trygg, prisvärd och ger hög driftsäkerhet med den senaste tekniken i många år framöver. Dessutom får hissen ökad komfort och minskad energiförbrukning. 

Efter en modernisering uppfyller hissen gällande normer och regelverk.

Vi använder beprövade leverantörer som uppfyller de höga krav vi ställer, våra svenska leverantörer är bl.a. Hydroware, P.Dahl, Åhman i Åhus, Wittur och GMV

Vi levererar ”öppna styrsystem” vid modernisering, det innebär att framtida reservdelar finns hos flera leverantörer. Ni binder inte upp er mot enbart en leverantör, vilket betyder lägre kostnader på lång sikt samt att den tekniska dokumentation är lätt tillgänglig.

Moderniseringarna planeras med kortast möjliga driftstopp, tidsplan presenteras så hyresgäster kan informeras i god tid innan det planerade arbetet påbörjas. Arbeten kan även erbjudas att utföras under kväll-helgtid för att minimera stilleståndet på hissen under ombyggnaden. 

Om önskas gör vi en kostnadsfri genomgång av ert hissbestånd där vi redovisar status och eventuellt framtida moderniseringsbehov, ni kan då planera in detta i kommande budgetar flera år i förväg. 

Kontakta oss gärna med era frågor eller om ni önskar förslag och offert på en modernisering.

Nya hissar 

Vi erbjuder ett komplett utbud av nya hissar, allt från maskinlösa (MRL) linhissar till stora hydraulhissar för varutransport.

Hissar för alla ändamål, t.ex. bostadshus, offentlig byggnad och lager.

Hissar har hisslösningar till både nya och befintliga byggnader.

En av våra styrkor är att vi kan erbjuda specialanpassade lösningar, både vad gäller mått och materiel, kolla alltid med oss först!

Några av våra leverantörer vi samarbetar med är Orona och GMV.

Kontakta oss i ett tidigt skede så kan vi ge råd och förslag under vägen, från projektplanering till färdig installation.

                                Länkar

Orona      GMV      

Kontakta oss gärna med era frågor.
Vi lämnar gärna en offert!